Do You Know What It Takes
 MCD/631: Robyn - Do You Know (What It Takes) - EU - 1995 - ricochet - 74321 34074 2 - 743213407425

Matrixcode CD: SONOPRESS M-6709/4321340742 A
1: Do You Know (What It Takes) (Radio/Video Version) - 03:42
2: Do You Know (What It Takes) (125th Street Mix) - 04:07
3: Do You Know (What It Takes) (Paradise Garage Mix) - 04:59
4: Do You Know (What It Takes) (Acapella) - 00:00
 MCD/632: Robyn - Do You Know What It Takes - EU - 1995 - ricochet - 74321 41332 2 - 743214133224

1: Do You Know What It Takes (Radio/Video Version) - 03:42
2: Do You Know What It Takes (Paradise Garage Mix) - 04:59
3: Do You Know What It Takes (Kojo's Street Mix) - 05:18
4: You've Got That Somethin' (Golden Youngster Remix - 05:25
 MCD/721: Robyn - Do You Know (What It Takes) (Promo) - EU - 1996 - RCA - 74321 418572 - 743214185728
stickered promo; radio station sticker

Matrixcode CD: DISCOTRONICS S 743214-18572 01
1: Do You Know (What It Takes) (Radio Edit) - 03:42
2: Do You Know (What It Takes) (Paradise Garage Mix) - 04:59
3: Do You Know (What It Takes) (Kojo's Street Mix) - 05:16
12: You've Got That Somethin' (Golden Youngster Remix) - 05:25
 MCD/567: Robyn - Do You Know (What It Takes) - EU - 1997 - BMG Ariola - 74321 503212 - 743215032120

Matrixcode CD: SONOPRESS T-1142/4321503212 A
1: Do You Know (What It Takes) (Radio Edit) - 03:30
2: Do You Know (What It Takes) (Allstar Mix - Main & Rap) - 04:59
3: Do You Know (What It Takes) (Paradise Garage Mix) - 04:59
4: Do You Know (What It Takes) (E-Smoove Bounce Mix) - 04:05
 MCD/557: Robyn - Do You Know (What It Takes) (Promo) - EU - 1996 - BMG Ariola - Robyn01 - -

1: Do You Know (What It Takes) - 00:00
 MCD/560: Robyn - Do You Know (What It Takes) - Grossbritannien - 1997 - RCA - 74321509932 - 743215099321

1: Do You Know (What It Takes) (Radio Edit) - 03:30
2: Do You Know (What It Takes) (Allstar Mix - Main & Rap) - 04:59
3: Do You Know (What It Takes) (E-Smoove Bounce Mix) - 04:05
4: Do You Know (What It Takes) (Paradise Garage Mix) - 04:59
5: Do You Know (What It Takes) (125th Street Mix) - 04:07
 MCD/705: Robyn - Do You Know (What It Takes) (Promo) - Grossbritannien - 1997 - RCA - D03 - -

Matrixcode CD: DISCOTRONICS S DO 3 01
1: Do You Know (What It Takes) (Radio Edit) - 03:30
2: Do You Know (What It Takes) (Allstar Mix) (Short) - 03:58
3: Do You Know (What It Takes) (E-Smoove Bounce Mix Edit) - 04:05
 MCD/587: Robyn - Do You Know (What It Takes) - USA - 1997 - RCA - 07863 64865-2 - 078636486529

Matrixcode CD: SONOPRESS USA + + 75952-01
1: Do You Know (What It Takes) (LP Version) - 03:43
2: Do You Know (What It Takes) (E-Smoove Bounce Mix Edit) - 04:06
3: Do You Know (What It Takes) (Dee's Full Mix Edit) - 04:02
 MX/1423: Robyn - Do You Know (What It Takes) - EU - 1996 - RCA - 74321418571 - 743214185711

Matrixcode Seite 1: 74321-418571 A1 - DAMONT
Matrixcode Seite 2: 74321-418571 B1 - DAMONT
1: Do You Know (What It Takes) (125th Street Mix) - 04:07
2: Do You Know (What It Takes) (Paradise Garage Mix) - 04:59
3: Do You Know (What It Takes) (Acapella) - 02:00
4: Do You Know (What It Takes) (Kojo's Street Mix) - 05:16
5: Do You Know (What It Takes) (Radio Edit) - 03:42
 MX/1425: Robyn - Do You Know (What It Takes) (Promo) - Grossbritannien - 1997 - RCA - D04 - -

Matrixcode Seite 1: D0 4 A1 - DAMONT D
Matrixcode Seite 2: D0 4 B1 DAMONT
1: Do You Know (What It Takes) (Allstar Mix - Main & Rap) - 04:59
2: Do You Know (What It Takes) (E Smoove Bounce Mix) - 05:29
3: Do You Know (What It Takes) (Paradise Garage Mix) - 04:59
4: Do You Know (What It Takes) (125th Street Mix) - 04:07
5: Do You Know (What It Takes) (Acapella) - 02:03
 MX/1426: Robyn - Do You Know (What It Takes) (Promo) - Grossbritannien - 1997 - RCA - D04 - -

Matrixcode Seite 1: D0 4 A1 - DAMONT D
Matrixcode Seite 2: D0 4 B1 DAMONT
1: Do You Know (What It Takes) (Allstar Mix - Main & Rap) - 04:59
2: Do You Know (What It Takes) (E Smoove Bounce Mix) - 05:29
3: Do You Know (What It Takes) (Paradise Garage Mix) - 04:59
4: Do You Know (What It Takes) (125th Street Mix) - 04:07
5: Do You Know (What It Takes) (Acapella) - 02:03
 MX/1427: Robyn - Do You Know (What It Takes) (Promo) - Grossbritannien - 1997 - RCA - D04 - -

Matrixcode Seite 1: D0 4 A1 - DAMONT D
Matrixcode Seite 2: D0 4 B1 DAMONT
1: Do You Know (What It Takes) (Allstar Mix - Main & Rap) - 04:59
2: Do You Know (What It Takes) (E Smoove Bounce Mix) - 05:29
3: Do You Know (What It Takes) (Paradise Garage Mix) - 04:59
4: Do You Know (What It Takes) (125th Street Mix) - 04:07
5: Do You Know (What It Takes) (Acapella) - 02:03
 MX/1406: Robyn - Do You Know (What It Takes) (Promo) - USA - 1997 - RCA - RDAB-64868-1 - -

Matrixcode Seite 1: RDAB-64868-A I AA-BAJ
Matrixcode Seite 2: RDAB-64868-B I AA-BAj
1: Do You Know (What It Takes) (E-Smoove Bounce Mix) - 05:29
2: Do You Know (What It Takes) (Dee's Full Mix) - 05:41
3: Do You Know (What It Takes) (Dee's Club Mix) - 05:41
 S/445: Robyn - Do You Know (What It Takes) - USA - 1997 - RCA - 07863-65300-7 - 078636530079